2014-05-04

Fåglar på Billudden

En barsk grönfink sitter och värmer sig i solen i lä en bit in från stranden:


Två fisktärnor flyger förbi längs stranden:
Ett par större strandpipare mellanlandar på stranden:
... och drar snabbt vidare:


Fiskande fisktärna:


Flera ärtsångare sjunger sin karakteristiska sång inne bland enbuskarna:
Inga kommentarer: