2017-06-11

Fjällnejlika (Viscaria alpina)

Fjällnejlika (Viscaria alpina) är ganska vanlig i fjälltrakterna men förekommer också sällsynt i en del kustlandskap enligt Den virtuella floran.

Där noteras också:
"Fjällnejlika är en av de få växtarter som kan klara att växa på starkt kopparhaltiga underlag, till och med på slagghögar vid koppargruvor. Höga kopparhalter är giftiga för de flesta växter och rika förekomster av fjällnejlika anses därför indikera förekomst av kopparmalm."

Blomman har gett namn till Viscaria koppargruva utanför Kiruna.

Fjällnejlikan trivs tydligen också mycket bra på kopparslaggen i Österå vid norra änden av sjön Varpan utanför Falun. Här fanns tidigare flera kopparhyttor.


Bilderna från dagens cykeltur runt Varpan.