2014-05-30

Hällbergs fäbod

Hällbergs fäbod ligger ca 5 km norr om Grönklitt i Orsa. Det är ett givet utflyktsmål på skidor eller till fots från Grönklitt. Idag tar vi bilen via Hansjö, Bjus och Hornberga och parkerar bara 100 meter från fäboden. Bekvämt! Den här vägen fortsätter upp till Näckådalen och Untorp och ännu längre norrut i Orsaskogarna. Strax söder om Näckådalen kan man välja att åka västerut in i Våmhus vildmark och via Bleckets fäbodar ta kanonvägen ner till Våmhus samhälle.

Jag vet inte om Hällberg fortfarande är en levande fäbod. Tidigare fanns här bl a ett fäbodcafé. Nu hittar jag bara information om Slåttergille på Hällbergs fäbodar den 27 juli 2014 (Obs! Kartan på den websidan visar helt fel!)

Hällbergs fäbod:
Ulla vilar vid ett härbre på fäbodvallen. Hällbergs klack i bakgrunden:


Ulla blickar upp mot Hällbergs klack - målet för dagen:


Rödblära:


Grå flugsnappare:


Bofink:


Bakom fäbodstugan börjar vandringslederna:


Vi fortsätter upp på Hällbergs klack, som är vårt egentliga mål för dagen. Där upptäcker Ulla en tretåig hackspett.

Informationstavla Hällbergs fäbod:

1 kommentar:

Helge Karlsson sa...

Göran Bength ett nytt namn att lära sig!
Bra jobbat!

helge karlsson