2014-05-17

Gråspett vid Ljustjärn, Våmhus

Medan jag spanar på svarthakedoppingarnas bobygge i Ljustjärn hör jag två gråspettar sjunga - en på ganska nära håll norr om tjärnen och den andra på längre håll söderut. När jag återvänder till bilen sitter en av gråspettarna i en stor asp - tyvärr rätt långt bort. Det här är andra gången jag ser en gråspett!Den flyger sin kos innan jag kommer närmare.

Inga kommentarer: