2013-08-09

Fåglar vid Raisijärvi, Idivuoma

Sista dagen i Ullas stuga vid Raisijärvi för den här gången. Medan vi packar bilen kollar vi in fågellivet runt stugan.

En lavskrika passerar:


Blåhakarna är ständigt närvarande och orädda:


En stursk krabat tar till flykten till slut:
Gulärlorna är blygare och håller sig på tryggt avstånd:


På väg hemåt mot Dalarna stannar vi till vid småsjöarna väster om Jierivaara. E45 passerar tätt intill sjöarna så vi stannar alltid för att spana in sjöfåglarna som håller till här. Den här gången hittar vi bland annat en flock bergänder - en hona med flera ungar:


Hemresan går problemfritt med övernattning i Vilhelminas kyrkstad och ett kort stopp i Ljusdal för att besöka en vän.

2013-08-08

Vandring upp på Jierivaara, Idivuoma

Idag - torsdagen den 8 augusti 2013 - planerar vi att bestiga berget Jierivaara. Toppen ligger på 569 möh att jämföra med sjön Raisijärvi på 346 möh. Vi parkerar bilen vid gamla bron över Kallokkajoki ca 4 km söder om Ullas stuga vid Raisijärvi.


Vi har nu Jierivaaras topp ca 2 km åt sydsydväst. Här finns ingen stig så vi vandrar söderut genom den fina tallskogen. Inte långt från bilen har vi turen att stöta på en flock lappmesar. Det är första gången jag ser denna vackra fågel:


Vi går stadigt uppför berget. Efter ca en halvtimme har vi passerat björkskogsbältet och får fri sikt norrut över sjöarna vid Idivuoma:


Ytterligare en halvtimme senare närmar vi oss toppen på Jierivaara:Vi njuter av vyerna från toppen av Jierivaara:


E45 passerar strax nedanför Jierivaaras branta västra sluttning


En lövsångare underhåller oss medan vi fikar:En falk flyger längs Jierivaaars branta västra sluttning med kurs mot Raisijärvi. Vi tänker att det kan vara stenfalken som häckar vid Raisijärvi men ornitologisk expertis säger tornfalk:


Vi vandrar tillbaka mot nordost längs kammen uppe på kalfjället.
En vacker stenskvätta följer oss uppmärksamt en bit:


När kalfjället övergår i björkskog svänger vi 90 grader åt vänster (mot nordväst) brant ner mot Saarijärvis norra spets. Väl nere i den fantastiskt vackra - och lättgågna - parkliknande tallskogen hittar vi en stig som tar oss ut på E45 strax norr om Saarijärvi en knapp kilometer från bilen vid gamla bron över Kallokkajoki:

Storlom i Raisijärvi, Idivuoma

Storlommen hörs ropa från långt håll på Raisijärvi:

2013-08-07

Tretåig hackspett mellan Kätkijärvi och Kuortojärvi, Idivuoma

Vi tar en sväng med cyklarna längs E45 till den lilla byn Mertajärvi ca 5 km norr om Idivuoma. På tillbakavägen väljer vi att åka längs elljusspåret på sandåsen som skiljer sjön Kuortojärvi från den större Kätkijärvi. Vid sandåsens början på norra stranden av Kätkijärvi ligger en fin badplats.


Ulla tittar längtande mot berget Jierivaara från badplatsen vid Kätkijärvi:


Ulla tvättar cykeln i Kätkijärvi:


Vägen upp på sandåsen:


När vi stannar till för att vila efter en bit mödosam cykling uppe på sandåsen landar två hackspettar i en tall intill elljusspåret. Det visar sig vara en tretåig hackspett i sällskap med en större hackspett:
Den större hackspetten jagar bort den tretåiga som istället tar över den störres tidigare plats på tallstammen:
Tretåingen flyttar över stigen till en annan - risigare - tall:

2013-08-06

Lövsångare vid Raisijärvi, Idivuoma

En lång sandås skiljer Raisijärvi från Ruoksujärvi. Naturen här påminner mycket om flygsandfältet och småsjöarna Musi och Ätjärn väster om Bonäs/Våmhus. Vi vandrar längs den bitvis mycket smala sandåsen för att försöka hitta stenfalkarna och deras bo. Även den här lövsångaren tycks spana efter falkarna:


Vi ser några skymtar av en falk men hittar inget bo.

Blåhakar vid Raisijärvi, Idivuoma

Efter besöket i Kiruna och Katterjåkk/Katterjaure åker vi till Ullas stuga vid Raisijärvi i Idivuoma ett par mil söder om Karesuande vid E45.

Där har tre unga blåhakar bosatt sig. De håller till på och under altanen och i vedstaplarna och är helt orädda för oss.

Troligen känner de sig säkra här mot de stenfalkar som ofta flyger förbi i full fart mellan träden. Vi hör ständigt falkarnas rop från andra sidan Raisijärvi där de har ett bo. Tyvärr hinner jag aldrig få fast någon av snabbflygarna på bild.

Blåhakarna däremot är tacksamma fotoobjekt:
På marken springer de som små möss och försvinner snabbt under altangolvet när fara närmar sig: