2013-08-06

Lövsångare vid Raisijärvi, Idivuoma

En lång sandås skiljer Raisijärvi från Ruoksujärvi. Naturen här påminner mycket om flygsandfältet och småsjöarna Musi och Ätjärn väster om Bonäs/Våmhus. Vi vandrar längs den bitvis mycket smala sandåsen för att försöka hitta stenfalkarna och deras bo. Även den här lövsångaren tycks spana efter falkarna:


Vi ser några skymtar av en falk men hittar inget bo.

Inga kommentarer: