2013-08-07

Tretåig hackspett mellan Kätkijärvi och Kuortojärvi, Idivuoma

Vi tar en sväng med cyklarna längs E45 till den lilla byn Mertajärvi ca 5 km norr om Idivuoma. På tillbakavägen väljer vi att åka längs elljusspåret på sandåsen som skiljer sjön Kuortojärvi från den större Kätkijärvi. Vid sandåsens början på norra stranden av Kätkijärvi ligger en fin badplats.


Ulla tittar längtande mot berget Jierivaara från badplatsen vid Kätkijärvi:


Ulla tvättar cykeln i Kätkijärvi:


Vägen upp på sandåsen:


När vi stannar till för att vila efter en bit mödosam cykling uppe på sandåsen landar två hackspettar i en tall intill elljusspåret. Det visar sig vara en tretåig hackspett i sällskap med en större hackspett:
Den större hackspetten jagar bort den tretåiga som istället tar över den störres tidigare plats på tallstammen:
Tretåingen flyttar över stigen till en annan - risigare - tall:

Inga kommentarer: