2014-11-19

Fynd i Faluån

Vattendraget från Varpan i norr till Tisken och Runn i söder rinner genom de centrala delarna av Falu stad och heter följaktligen Faluån. I delen närmast Varpan, som kallas Östanforsån, hittar jag tre storskrakar - två hanar och en hona:
Nedströms Kvarnbron i den "riktiga" Faluån badar en strömstare:


Faluån, som den senaste tiden brusat överfylld av vatten, är idag nästan torrlagd:


2014-11-07

Högt vatten i Djupvik

Strandtallarna står i vattnet:


En tunn isskorpa närmast stranden:


Snö på altangolvet:

2014-11-02

Rogsån

Rogsån rinner Från Rogsjön (155 möh) ner till Varpan (115 möh). Från utloppet ur Rogsjön vid Rogsdammen ner till inloppet i Varpan i Österå är det knappt 6 km fågelvägen. Det finns bilvägar på bägge sidor om ån men ingen går så nära att man ser ån från vägarna - bortsett från en kort bit nere i Österå. Jag har länge funderat på att titta närmare på Rogsån men det har inte blivit av förrän nu.

Vi tar den västra vägen från Österå upp mot Rogsjön via Haghed. Efter 1.5 km gör vi vårt första stopp vid en liten väg som går ner mot ån. En kort promenad (ca 300 meter) tar oss ner till ån där det också finns en träbro. Åns stränder är belagda med slagg efter gammal hyttverksamhet.

Det är mycket vatten i ån:


Från gräs och andra växter droppar vatten:


Bro över Rogsån:


Vi fortsätter med bilen ytterligare knappt 3 km upp till en liten väg som leder till Jämtbo och vidare till Jämtbodammen (ca 1.3 kms vandring). Även här finns en fin träbror över ån.
Vattnet forsar ut ur den spegelblanka Jämtbodammen:


Ulla hittar några fina gula kantareller:


Bilvägen slutar vid en stor parkering uppe vid Rogsjön. Vi går en bit längs en stig som går uppe på en gammal dammvall. Det förklarar varför den här viken i Rogsjön kallas Rogsdammen.
På andra sidan sjön ligger byn Rog:


Ett fint gammalt hänglås hänger på en byggnad på dammvallen:


Fiskeförbud råder för de flesta i Rogsån: