2017-06-11

Fjällnejlika (Viscaria alpina)

Fjällnejlika (Viscaria alpina) är ganska vanlig i fjälltrakterna men förekommer också sällsynt i en del kustlandskap enligt Den virtuella floran.

Där noteras också:
"Fjällnejlika är en av de få växtarter som kan klara att växa på starkt kopparhaltiga underlag, till och med på slagghögar vid koppargruvor. Höga kopparhalter är giftiga för de flesta växter och rika förekomster av fjällnejlika anses därför indikera förekomst av kopparmalm."

Blomman har gett namn till Viscaria koppargruva utanför Kiruna.

Fjällnejlikan trivs tydligen också mycket bra på kopparslaggen i Österå vid norra änden av sjön Varpan utanför Falun. Här fanns tidigare flera kopparhyttor.


Bilderna från dagens cykeltur runt Varpan.

2017-04-25

Sångsvan i Myllyjoki, Idivuoma

På en kulle med fin utsikt över Myllyjoki brukar vi stanna till och spana efter vårfåglar. Så här dags brukar man kunna se många andfåglar tillsammans med sångsvanar i de isfria delarna av Myllyjoki. Men idag hittar vi bara ett par sångsvanar och en gräsand(!):

Renmöte på Joulavaara, Idivuoma

På väg från Kaarejärvi mot Siilasjärvi i en nerförsbacke på Joulavaara möter jag en ren som tvärvänder och springer ifrån mej. Den stannar uppe på nästa kulle och kollar in mej:
Medan jag tittar i kameran har renen börjat gå mot mej. När Ulla kommer farande nedför backen kastar den om och springer iväg längs leden i full karriär:
När vi kommer ut ur skogen har renen redan hunnit ner till Siilaslompolo:


Renen lunkar vidare på Siilaslompolo - på väg mot Tsuonamajärvi?