2010-07-18

Helvetesfallet, Orsa

"Mellan 30 meter lodräta väggar störtar sig Ämån ner i en trång kanjon vid Helvetesfallet - ett av Orsatraktens mest intressanta besöksmål":


Inga kommentarer: