2015-10-16

Höstfärger ...

... från hoppbackarna på Lugnet i Falun.

Högtäkt på Jungfruberget:
Runn:2015-10-14

Sidensvans, Trappstigen, Falun

När jag kommer hem från alfågeln i Ansta sitter ett gäng sidensvansar i en rönn på Trappstigen.Alfågel, Ansta, Säter - nytt försök

Idag åker jag till alfågeln i Ansta tidigt på morgonen för att förhoppningsvis få medljus i stället för gårdagseftermiddagens besvärande motljus. När jag åker hemifrån i 7:30-tiden ligger dimman över sjöar och vattendrag men däremellan är det klart och fint. Vid fågeldammen i Ansta ligger dimman tät. Inte en fågel syns eller hörs. Jag åker in till Wienerkonditoriet i Hedemora och tar en kopp kaffe och en smörgås.

Strax före kockan 11 är jag tillbaka vid fågeldammen i Ansta. Dimman ligger fortfarande men börjar lätta mer och mer. Alfågeln ligger kvar på ungefär samma plats som igår:


I takt med att dimman lättar drar sig alfågeln tyvärr längre och längre bort:


Den försvinner till slut bakom en ö . Jag hittar den senare längst bort i dammens norra del:

2015-10-13

Alfågel, Ansta, Säter

Sedan ca en vecka tillbaka har en alfågel funnit sig väl tillrätta i en liten damm vid Skogbergsvägen i Ansta mellan Uppbo och Dala Husby. på Wikipedias artikel om alfågel finns bl a detta att läsa:

"Alfågeln är en ganska liten and som är 39–47 cm lång, har ett vingspann på 65–82 cm och väger 600–1000 gram. Utöver detta har de adulta hanarna förlängda smala centrala stjärtpennor som mäter 10–15 cm.
...
I Sverige häckar den i Norrlands och Jämtlands fjällregioner. De Skandinaviska populationerna lämnar fjällen i oktober-november för att övervintra i Atlanten och Östersjön och återvänder under mars–maj, då den passerar genom Östersjön till häckningsplatserna. Östersjön hyser vintertid flera miljoner individer och är en mycket viktig övervintringsplats för Skandinaviens och Rysslands alfågelsbestånd. Uppskattningavis 25 procent eller mer av Europas häckningspopulation av alfågel övervintrar i svenska östersjövatten."

Jag kommer till Anstadammen i 14:30-tiden. Dammen ligger nära Skogbergsvägen så jag kan sitta kvar i bilen och fota. Tyvärr får jag ett mycket besvärande skarpt motljus från den lågt stående solen som lyser från en molnfri himmel.
Här i Anstadammen har alfågeln sällskap av hundratals gräsänder men den är lätt att hitta då det är den enda fågeln som dyker - och det gör den ständigt. Den är mer under än över vattenytan:


En flock gräsänder landar i dammen
Här kan man ana de långa stjärtpennorna:


De långa stjärtpennorna syns tydligast då den dyker:2015-10-01

Storskarv i Främbyviken, Falun

Idag (1 oktober) har gråhägrarna i Främbyviken fått sällskap av några storskarvar: