2014-11-19

Fynd i Faluån

Vattendraget från Varpan i norr till Tisken och Runn i söder rinner genom de centrala delarna av Falu stad och heter följaktligen Faluån. I delen närmast Varpan, som kallas Östanforsån, hittar jag tre storskrakar - två hanar och en hona:
Nedströms Kvarnbron i den "riktiga" Faluån badar en strömstare:


Faluån, som den senaste tiden brusat överfylld av vatten, är idag nästan torrlagd:


Inga kommentarer: