2013-08-08

Storlom i Raisijärvi, Idivuoma

Storlommen hörs ropa från långt håll på Raisijärvi:

Inga kommentarer: