2014-05-14

Fågelskådning

Gulsparv, Fårans utlopp i Dalälven, Naglarby:


Sädesärla, Fårans utlopp i Dalälven, Naglarby:


Brun kärrhök - ovanligt ljus hane, Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge/Gustafs:
Buskskvätta, hane, Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge/Gustafs:


Buskskvätta, hona, Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge/Gustafs:


Hämpling, hane, Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge/Gustafs:


Buskskvätta och ängspiplärka, Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge/Gustafs:


Svartvit flugsnappare, hane, Lusmyren, Borlänge:


Långt inne i lövverket sitter en gulsparv och lyser, Lusmyren, Borlänge:

Inga kommentarer: