2011-04-14

Skogssnäppa, Prästtjärn, Torsång

Jag är säker på att det här är en grönbena - tills jag kommer hem och tittar närmare på bilderna i datorn:

Inga kommentarer: