2015-02-22

Cilla på skarsnö, Djupvik, Våmhus

Cilla trivs på skarsnön vid stugan i Djupvik.

Cilla lyssnar spänt efter mössen under snön: