2016-03-16

Ett par sädgäss landar ...

... bland hundratals andra sädgäss och sångsvanar på åkern mellan Fatburen och Dalälven:


Inga kommentarer: