2016-10-26

En dimmig höstdag i Falun

Morgondimman ligger tät på Kyrkbacken:


Grannens stora björk tas ned. Bra - nu får vi mer sol på tomten!


En hackspettsmedja med smeden själv i full fart på Roxnäs udde:




Strandvägen i fina höstfärger från Främbyviken:






En storskrakhane fiskar i Främbyviken:

Inga kommentarer: