2009-11-30

Blöta blåmesar
... och talgoxar:


(besvärlig läge för autofokusen!):

... en talltita:

Inga kommentarer: