2012-11-24

Örnnästet

Höstens stora projekt - att bygga, tranportera och montera observationskojan/gömslet "Örnnästet" inför vinterns stödutfodring och inventering av kungsörn är nu slutligen genomfört. Örnnästet står på sin plats och är klar att använda.

Bilder från lördagens monteringsarbete.

Glada byggare med bara taket kvar att montera:


Allt klart:


Se Föreningen Örn Silver för mer information.

Bygget finns dokumenterat på föreningens blog Örn Silfver bloggen

Inga kommentarer: