2012-12-12

Sångsvanar i Grängshammarsån

På väg hem från Grängshammar får jag tvärbromsa bilen. Där ligger de. Sångsvanarna som jag varit på jakt efter hela eftermiddan. Det är inte många vattendrag som är öppna nu - utom Dalälven förstås. Men där såg jag bara en stor flock gräsänder idag.

De sätter fart uppför ån ...


... men hejdar sig ...


... och vänder tillbaka när de möter iskanten. Eller det kanske är mej de ryggar för ...

Inga kommentarer: