2014-10-05

Sångsvan, Kyrkbytjärn, Vika, Falun

Från höstens två besök (29/9 och 5/10) vid Kyrkbytjärn för att leta efter skäggmesarna.
Inga kommentarer: