2015-06-15

Blåmes med ungar, Djupvik, Våmhus

Blåmesarna i holken vid stugan i Djupvik verkar ha ungar. Det är stundtals intensiv trafik in och ut ur holken - in med mat och ut med "bajspåsar":


Inga kommentarer: