2011-06-04

Fåglar i Le Marche, Italia

Gulhämpling är nog tillsammans med svarthättan den vanligaste fåglen i Mondavio. Deras sång hörs överallt - men de är svåra att få syn på:


Fler fåglar i Le Marche

Inga kommentarer: