2013-03-10

Strömstare och stjärtmes, Silvhytteå, Pråmleden

söndagens skridskotur längs Pråmleden passerar vi ödebruket Silvhytteå.

Här finns en kanal för båttrafiken mellan sjöarna Fullen och Grycken. Tidigare slussades pråmsläpen genom kanalen på väg upp mot Gävle-Dala järnväg mellan Gävle och Falun.

Parallellt med kanalen rinner en fin fors. Vi passar på att ta en kort promenad till forsen för att se om det finns någon strömstare på plats. Vi spanar upp längs forsen från den nedre bron och kan med viss svårighet se en strömstare sittande i skuggan strax nedanför den övre bron över forsen:
Vi vandrar upp till den övre bron och kikar försiktigt över snövallen. Strömstaren sitter kvar där i skuggan i det skarpa motljuset och är svår att se med blotta ögat:


Den framträder något bättre efter kontrastutjämnande bearbetning i Lightroom:


Plötsligt - ett vasst svirrande överröstar forsens brus. En flock stjärtmesar rör sig uppe i träden. De är otroligt rastlösa och kvicka i vändningarna. Jag hinner oftast inte få in någon i kamerasökaren innan den flyttar sig.

Den här visar upp sin långa stjärt ... :


... någon sekund innan den drar iväg och blir en suddmes - tyvärr:


Den här sitter rakt ovanför och visar undersidan och den pyttelilla näbben:


Efter några få sekunder drar stjärtmesarna vidare och varken hörs eller syns mer.
Vi fortsätter skridskoturen längs Pråmleden.

Inga kommentarer: