2013-05-08

Spillkråka längs Runnleden, Storsund, Borlänge

På väg till Falun per cykel längs Runnleden. Efter Kyna i höjd med Storsund hör jag en mycket kraftig och lång trumvirvel intill vägen. Jag smyger in i skogen och hittar en spillkråka högt uppe i en risig torrtall:


Spillkråkan fortsätter med sina ganska glesa virvlar ca 20 minuter. Mellan virvlarna lyssnar den uppmärksamt. Till slut hör vi ett svar på långt håll. Spillkråkan flyger iväg och landar i en stor asp ett hundratal meter bort. Där sätter den igång med att sjunga högljutt sin "gällt visslande ramsa" "koih kvi kvi-kvi-kvi-kvi-kvi-kvi-kvi".


Mellan sånginsatserna lyssnar den uppmärksamt:


Efter ett par minuter flyger den iväg:


Den landar i torrtallen igen men högre upp och lyssnar intensivt:
Efter en kort stund drar den iväg igen mot aspen:


Jag cyklar vidare mot Falun efter denna halvtimmes spännande paus.

Inga kommentarer: