2014-03-23

Gulsparv, Rudorna, Borlänge

Rudorna är ett vidsträckt jordbruksområde mellan Borlänge och Ornäs. Rv50/E16 går igenom områdets nordvästra del. På viltstängslet intill vägen sitter ofta omvråkar. I dagarna har även fjällvråk siktats.
Vi tar en promenad längs småvägarna genom området utan att se någon vråk. Kungsfåglar sjunger i den angränsande täta barrskogen, några enstaka par grågäss betar på en åker och en flock gulsparvar gömmer sig på en stubbåker. Gulsparvarna flyger upp och sätter sig i buskarna när vi passerar:


Inga kommentarer: