2014-03-26

Knipa, Främbyviken, Falun

En ensam kniphane fiskar i den lilla dammen vid reningsverket i Främbyviken:
Inga kommentarer: