2014-08-01

Älgar vid Sämmäräinen

Sämmäräinens norra sluttning är mycket brant - bitvis stupar den nästan lodrätt.

Ca 100 höjdmeter nedanför toppen betar en älgko med två kalvar:

Inga kommentarer: