2014-08-01

Lappmes på Sämmäräinen

På väg ner från Sämmäräinen möter vi den här lappmesen i fjällbjörkskogen:


Vi passerar genom ett område beväxt med höga klena aspar och lite senare en dunge med smala granar som sticker upp ur björkskogen på Sämmäräinens sydsluttning:


Vi lämnar Sämmäräinen för den här gången men återkommer gärna i framtiden. Den fina stigen gör det mycket enkelt att hitta och lätt att gå.


Inga kommentarer: