2014-08-01

Sämmäräinen

Fredagen den 1 augusti är vi äntligen redo för att försöka ta oss upp på berget Sämmäräinen med sin topp på 577 möh. Vi kör ca 18 km söderut från Ullas stuga vid Raisijärvi i Idivuoma längs E45 och därefter ytterligare 2 km längs vägen mot Pulsujärvi. Där hittar vi en liten väg bestående av packad sand som vi försiktigt följer några hundra meter in i den lågväxta fjällbjörkskogen mellan sjöarna Salmasjärvi/Teukkajärvi och berget Teukkavaara. Den lilla sandvägen övergår i två spår som är farbara endast med fyrhjulingar.

Vi parkerar bilen och startar vandringen mot Sämmäräinens topp (577 möh). Toppen är inte synlig till en början men vi misstänker att fyrhjulingsspåret leder dit upp. Efter några minuters vandring genom den täta fjällbjörkskogen öppnar sig en lucka i lövverket och vi får syn på Sämmäräinens spetsiga topp:


En liten koja/vindskydd(låst) står uppe på toppen. Den används troligen för att spana efter älg i älgjaktstider:


En dalripa försöker locka bort oss från sina ungar:


Den springer framför oss på stigen ett tag innan den försvinner in i vegetationen:


Efter ytterligare 25 minuters vandring passerar vi trädgränsen och lämnar fjällbjörkskogen bakom oss:


En kvart senare närmar vi oss toppen och möts av stenskvättor:


... unga gulärlor:


... och orädda unga blåhakar:
Vi har milsvida vyer åt alla håll uppifrån Sämmäräinens spetsiga topp.
Här ser vi Kuormakka med sina tre toppar på andra sidan Teukkajärvi och E45:an:


En regnskur närmar sig söderifrån:
Ett par mil norrut ligger den lilla byn Mertajärvi på andra sidan sjön Idijärvi:


Något närmare och litet längre österut strax söder om Idivuoma intill E45:an ligger stugbyn där Ulla har sin stuga:


Ännu något närmare ligger Jierivaara knappt en mil borta i nordost:


I en liten göl i det vidsträckta myrområdet västerut huserar ett par sångsvanar:


Bara någon km nästan rakt österut ligger Luspavaara med sin telemast:
Kuormakka bortom Teukkajärvi:


Rakt söderut ser vi Salamasjärvi, ett grustag, vägen mot Pulsujärvi, Saarijärvi, Ristijärvi och Kivijärvi samt en kort bit av E45:an:

Inga kommentarer: