2015-05-16

Smäcken och Frostbrunnsdalen, Borlänge

Smäckens naturreservat är lättåtkomligt. Efter bara ett hundratal meters promenad från parkeringen på Fornby folkhögskola i Borlänge är vi framme vid reservatet som bildas av Lusbäcken nära dess utlopp i Tunaån.


Det är rätt tomt på synliga fåglar här denna dag. Vi hittar en sädesärlöa och en drillsnäppa i Smäckendammen:


I träddungarna intill kvittrar och sjunger fåglar för fullt. Vi hör bland annat svarthätta, rödhake, bofink, lövsångare och svartvit flugsnappare. En näktergal gör några trevande försök att sjunga i kylan. Jag lyckas fånga endast en svartvit flugsnapparhona på bild:


Vi vandrar stigen och vägen runt hela reservatet innan vi tar bilen och åker över Tunaån till Wallingården på kanten av Frostbrunnsdalen. Vi tar stigen ner i Frostbrunnsdalen. Ulla hittar genast en växt som är tämligen ovanlig här uppe: desmeknopp:
Nere i Frostbrunnsdalen blommar den vanligare gullpudran:


Strutbräcken är på väg att veckla ut sina långa blad som från början ligger helt inrullade:
Hultbräken - med de karakterisitskt vinklade nedre bladen - förekommer rikligt i dalen:
Vid dammen nedanför Stora Tuna kyrka har en talgoxe precis tagit ett dopp:


En orädd bofinkhona letar matrester vid ett bord:
När vi går stigen upp mot Stora Tuna kyrka hör vi grönsångarens karakteristiska sång - den låter som ett mynt som snurrar på en marmorskiva. Grönsångaren rör sig snabbt i grenverket ovanför stigen. Den sitter inte stilla många sekunder i taget och är nästan omöjlig att få fast på bild:
Vid Wallingården växer en Ornäsbjörk som känns igen på de flikiga bladen, Den saknar blommor och ger därför heller inte ifrån sig några besvärande pollen:

Inga kommentarer: