2015-05-24

Smålom i Lomtjärn, Våmhus

Idag får jag tillfälle att besöka en liten tjärn jag aldrig varit till tidigare. Den heter Lomtjärn och ligger gömd i tät skog bara ett par hundra meter från närmaste väg. Jag letar mig fram med hjälp av GPS-en och kartappen MapApp Topo på Android-telefonen. Tjärnen är nästan helt cirkelrund med en diameter på ca 100 meter. Stranden är ca 10 meter myrmark. Jag närmar mej försiktigt och upptäcker genast ett par vaksamma smålommar en bit ute på tjärnen:


De flytter sig sakta bort mot andra sidan tjärnen medan de har mej under uppsikt:


Även två svarthakedoppingar håller till i tjärnen. Den ena av dem är orädd och kommer ända fram till strandkanten för att kolla in mej närmare:

Inga kommentarer: