2012-06-16

Blodnycklar, Solberga kalkbrott, Boda, Rättvik

Den sällsynta orkidén blodnycklar blommar rikligt i kalkbrottet:


Solberga kalkbrott:

Inga kommentarer: