2012-06-28

Vandring längs Siljansleden mellan Fyriberg och Holmtjärn, Våmhus

Efter lunchpausen vid slogboden Autsiktä i Fyribergs fäbodar är det dags att börja tänka på återfärden ner till bilen. Vi har två alternativ. Gå tillbaka de ca två kilometrarna samma väg som vi kom eller ta vandringsleden till Holmtjärn ett par kilometer åt nordväst. Holmtjärn ligger längs bilvägen till Näsberg knappt tre kilometer norr om där vi har bilen stående. Vi väljer det senare alternativet och lämnar Fyriberg längs Nist sågwein - dvs nedre sågvägen:


Den här stigen är en del av vandringsleden Siljansleden som här uppe i sin nordligaste del förbinder fäbodarna Fryksås, Fyriberg och Näsberg.

Sommaren står i full blom kring fäboden och vi ser även en del fåglar som den här koltrasten:


Ängsklockan är vanlig:


Här hittar vi även en blommande trolldruva:


Stenbärsblommor:


Ute på ett hygge sitter en fågel i en lavbeväxt torraka. Jag hinner precis fånga den på bild när den flyger iväg. Det är en trädpiplärka:


Efter en knapp timmes vandring är vi framme vid Holmtjärn:


Här får jag bättre bilder på en trädpiplärka:


Vi går en bit längs Holmtjärns västra sida. På taket till ett båthus nere vid stranden samsas en sädesärla och en drillsnäppa:
Vi lämnar fåglarna och vandrar längs vägen söderut mot bilen.
Fina förgätmigej växer i vägkanten. Intressant är att denna blomma heter likadant i Italien - fast på italienska "non ti scordar di me" :


”Denna täcka blomma betraktas sedan gammalt såsom en kärlekens eller vänskapens minnesblomma. Men, anmärker DYBECK, de prunkande namn, som man utomlands slösat på växten, ha ej vunnit insteg hos svenska allmogen, icke ens "Förgät-mig-ej", hvilket ännu idag icke är folknamn. Ej heller, säger DYBECK, är blomman i särdeles tycke, utom i eller nära städerna, der den, såsom bekant, bindes till kransar att lägga i vatten. Med säkerhet kan deremot antagas att blommans benämningar Fiskögon (Nerike) och Fansögon (Skåne) äro inhemska ehuru knappt urgamla. Denna brist på allmoge-namn står säkerligen i samband med växtens brist på nyttiga eller annars märkliga egenskaper."
— C. F. Nyman, Utkast till svenska växternas naturhistoria I, 1867
(Citat från Wikipedias artikel om Förgätmigej)

Ängsviol:


En stor och väldoftande vedvälta får avsluta denna bildkavalkad från dagens vildmarksvandring på totalt drygt 7 km.

Inga kommentarer: