2012-06-16

Guckusko, Lönnmarken, Boda, Rättvik

I naturreservatet Lönnmarken, ett par kilometer från Solberga kalkbruk, finns ett stort bestånd av guckusko. Här har påträffats tio orkidèarter: bl a grönkulla och tvåblad förutom den ståtliga guckuskon:
Exif

Exif

Exif

Exif

Exif

Lönnmarken:
Exif

Hölada på slåtterängen:
Exif

1 kommentar:

Anonym sa...

Vackert, Göran! Grattis