2012-06-28

Vandring i vildmark till Fyribergs fäbodar, Våmhus

Vi tar bilen några kilometer upp längs vägen mot Näsbergs fäbodar och hittar stigen som leder åt nordost upp till Fyribergs fäbodar. Stigen är inte ofta använd och därmed rätt svår att följa. Det är tyst och mörkt i skogen. Inga fåglar syns eller hörs. Men Ulla som är biolog hittar många intressanta växter:

Tranbärsblommor:


Tuvull:
Tätört:


Jungfru Marie nycklar:


Hultbräken:


Trolldruva:


Nattviol:


Midsommarblomster:


Rödblära:
Framme i Fyriberg möter oss skylten som visar på stigen vi gått. Bäck är en av de nordligaste byarna i Våmhus:


Och här slutar allmän väg för den som kommer upp med bil:

Inga kommentarer: