2012-09-17

Korpen

Jag står i skogsbrynet intill ett hygge. En korp kommer flygande längs hyggeskanten:


Korpen får syn på mej och ryggar förskräckt bakåt ...:


... vänder och flyger tillbaka:


Inga kommentarer: