2014-07-23

Katterjaure - Lairetjårro

Vi lämnar våra fiskande vänner vid tälten intill Katterjaure för att ta oss upp på Lairetjårros sydliga topp på 1093 möh.
Leden längs Katterjaures östra strand tar oss till Katterjuares södra sida där Dossagahnjohka rinner in i Katterjaure.
Stenskvättor i matningsbestyr kantar leden:


Dossagahnjohka rinner in i Katterjaure:
Deltat vid Dossagahnjohkas inlopp i Katterjaure:


Från Katterjaure (697 möh) börjar vi klättringen uppför Lairetjårro i sydostlig riktning.
Isranunkel:


En snösparv följer oss en bit på vägen:
Blåklockor:


Dossagahnjohkas inlopp i Katterjaure lite von oben:


Efter ca en timmes långsam vandring/klättring når vi upp till platån på ca 900 möh väster om Lairetjårros topp på 1093 möh. Här finns ett tiotal små sjöar. Vi kommer fram till den nordligaste av sjöarna:


Det är fortfarande gott om snö häruppe:


VI intar vår matsäckslunch vid stranden i sällskap med en snösparv som jagar mat i snön:
Efter lunch fortsätter vi klättringen upp mot toppen. Här öppnar sig vyn mot Rombaksbotn och Rombakstötta i Norge:


Sjön vi lunchade vid:


När vi kommer ännu högre upp blir även Katterjaure synlig:


Vi kommer upp på ytterligare en platå på ca 1000 möh:
Vi är nu uppe på Lairetjårros långsträckta rygg och ser över till Vassetjåkka på andra sidan Vassevagge i nordost:
... samtidigt som vi har Katterjaure och Rombaksbotn väster om ryggen:


Vi velar ett tag fram och tillbaka om vi ska fortsätta ytterligare ca 100 höjmeter upp till toppen på 1093 möh eller vända tillbaka till Katterjaure. Himlen borta i väster börja mörkna så vi bestämmer oss för att gå tillbaka.

Vi går norrut på Lairetjårrors rygg men börjar skråa ner mot Katterjaure för tidigt. När man vandrar uppåt ser man oftast tydligt branter och besvärliga passager långt i förväg och kan välja väg därefter. När vi går snett neråt kommer vi ofta fram till branter och stup som vi måste gå runt. Ibland måste vi vända tillbaka uppåt en bit och välja en annan väg. Vi inser att vi borde ha hållit oss uppe på ryggen en bra bit längre norrut fram till den otydligt markerade leden som går ner till Katterjaure.

Vi har fina vyer över Katterjaure och Rombakstötta på väg ner från Lairetjårro:


Dossagahnjohkas inlopp i Katterjaure:


Badplatsen och vår tältplats vid Katterjaure:


Efter mycket om och men kommer vi ner till Katterjaure och bron över Katterjåkka:

Inga kommentarer: