2010-04-24

Billudden, UpplandskustenSkutskär:


Eggegrunds fyr ca 8 km ut i havet:


Vårblommor:
Homblomma på hassel:


Havtorn med vassa taggar:


Stjärtmes:


Bofink:


Storskrakpar:


En vattenskoter i full fart stör friden:

Inga kommentarer: