2013-10-04

Gräsand och mink i Varpan

Sen eftermiddag ute på Sågudden i Varpans södra del vid Stennäset i Falun. Vi blir uppvaktade av ett par gräsänder. De hoppas nog på att få något gott till livs.
På Såguddens össtra sida fiskar en mink:


Minken simmar in mot udden och kommer upp på strandstenarna där den upptäcker oss och försvinner in på land:
Inga kommentarer: