2016-04-08

Firenze (Canzone triste), Filippo Graziani canta Ivan Graziani

En sorgsen sång om minnen från författarens tid i Florens då han och en irländare älskade samma kvinna.Firenze lo sai, non è servita a cambiarla
-Florens du vet, har inte tjänat på att förändras
la cosa che ha amato di più è stata l'aria
-det hon älskade mest var luften
lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni
-hon har skapat, hon har fyllt ark med drömmar
ma gli occhi di marmo del Colosso Toscano guardano troppo lontano.
-men Colosso Toscanos marmorögon ser alltför långt. (Colosso Toscano = Davidstatyn?)

Caro il mio Barbarossa, studente in filosofia,
-Min kära Barbarossa (Rödskägg), student i filosofi,
con il tuo italiano insicuro certe cose le sapevi dire.
-med din osäkra italienska kunde du säga vissa saker.
Oh lo so, lo so, lo so, lo so bene, lo so
-Oh jag vet, jag vet, jag vet, jag vet mycket väl, jag vet
una donna da amare in due in comune fra te e me.
-en kvinna att älska och dela gemensamt mellan dej och mej.

Ma di tempo ce n'è in questa città
-Men mycket av tiden i denna stad
fottuti di malinconia e di lei.
-förbannad av vemod och av henne.
Per questo canto una canzone triste, triste, triste...
-För detta sjunger jag en sorgsen sång, sorgsen, sorgsen ...
Triste come me.
-Sorgsen som jag.

E non c'è più nessuno che mi parli
-Och det finns ingen längre som pratar med mej
ancora un po' di lei, ancora un po' di lei.
-ännu lite grann om henne, ännu lite grann om henne.
E non c'è più nessuno che mi parli
-Och det finns ingen längre som pratar med mej
ancora un po' di lei, ancora un po' di lei.
-ännu lite grann om henne, ännu lite grann om henne.

Ricordo i suoi occhi, strano tipo di donna che era
-Jag minns hennes ögon, ovanlig slags kvinna som hon var
quando gettò i suoi disegni con rabbia giù da Ponte Vecchio
-när hon kastade sina teckningar ilsket ned från Ponte Vecchio
"Io sono nata da una conchiglia" diceva
-"Jag föddes ur ett snäckskal" sa hon
"La mia casa è il mare e con un fiume no, non la posso cambiare".
-"Mitt hem är havet och med en flod, nej jag kan inte ändra på det".

Caro il mio Barbarossa, compagno di un'avventura
-Min kära Barbarossa (Rödskägg), följeslagare på äventyr
certo che se lei se n'è andata no, non è colpa mia.
-säker på att om hon lämnade oss, nej det är inte mitt fel.
Oh lo so, lo so, lo so, la tua vita non cambierà
-Oh jag vet, jag vet, jag vet, ditt liv kommer inte att ändras
ritornerai in Irlanda con la tua laurea in filosofia
-du kommer att återvända till Irland med din examen i filosofi

ma io che farò in questa città?
-men jag vad ska jag göra i denna stad?
Fottuto di malinconia e di lei.
-Förbannad av vemod och av henne.
Per questo canto una canzone triste, triste, triste...
-För detta sjunger jag en sorgsen sång, sorgsen, sorgsen ...
Triste come me.
-Sorgsen som jag.

E non c'è più nessuno che mi parli
-Och det finns ingen längre som pratar med mej
ancora un po' di lei, ancora un po' di lei.
-ännu lite grann om henne, ännu lite grann om henne.
E non c'è più nessuno che mi parli
-Och det finns ingen längre som pratar med mej,
ancora un po' di lei, ancora un po' di lei.
-ännu lite grann om henne, ännu lite grann om henne.


Writer(s): Ivan Graziani

Inga kommentarer: