2016-04-09

Tjälatuppa, Våmhus

Tjälatupporna börjar krypa fram ur mossan och bär- och ljungriset. Marken är fortfarande stenhård av tjäle. Tjälatuppan (eller tjölåtuppa på våmhusmål) är kanke mer känd under namnet mosippa.


Inga kommentarer: