2016-04-18

Mörten leker i Verkmyraån

Verkmyraån förbinder Hillesjön, va 5 km norr om Gävle, med Gävlebukten. Den rinner ut vid Utnora och kallas även Utnorabäcken eller Hillebäcken. I den här bäcken samlas på våren tusentals mörtar och abborrar för att leka. Från bron ca 1 km uppströms Utnora och några hundra meter ytterligare motströms går en fin stig tätt intill bäcken. Här finns många utmärkta observationsplatser varifrån man kan se den imponerande mängden fisk.

Verkmyraån:


Mörtar i massor:
Inga kommentarer: