2011-05-11

Göktyta, Flygfältsrakan, Mora By, Gustafs

Den svårfångade göktytan är nu fast på bild! Efter två timmars intensivt spanande sitter den plötsligt där, 10-15 meter bort och sjunger för full hals. Den är mycket svår att upptäcka trots att den är så nära och utan skymmande löv och grenar emellan:Göktytans sång

Inga kommentarer: