2011-05-03

Turistutflykt i Dalarna - Frostbrunnsdalen och Torsång

Hagagymnasiet i Borlänge deltar i ett EU-finansierat projekt om vatten - lokalt och globalt - tillsammans med skolor från Grekland, Italien och Wales. Den 2-4 maj i år är Hagagymnasiet värd för ett projektmöte i Borlänge. Jag har den stora äran och nöjet att få vara med som ideellt arbetande chaufför och fotograf på de utflykter som står på programmet.

Eftersom vatten är temat för projektet är Frostbrunnsdalen ett självklart utflyktsmål. Här får vi bland annat prova på att dricka det rena och fina källvattnet som bubblar upp ur marken.

Här är alla besökare med på samma bild - de är sex från Grekland,fem från Italien samt två från Wales tillsammans med ett par lärare från Hagagymnasiet:


Uppe på parkeringen vid Stora Tuna kyrka hittar jag en minnessten över Johan Olow Wallin - han som står byst framför Kristinegymnasiet i Falun:


Torsång - Dalarnas Venedig - är nästa utflyktsmål. Här blir vi informerade om vattnets betydelse för flottningen. För att underhålla alla verktyg, kättingar och dylikt som användes vid timmerskiljet i Torsång anlades en liten smedja - Pilbo smedja. Ett par smeder visar hur man smider järn:


Kyrkan i Torsång är ett självklart besöksmål. Idag fungerar den även som en utmärkt värmestuga för frusna sydeuoropeer denna blåsiga och kalla eftermiddag - med tidvis snö och hagel i luften:


Kyrkan i Torsång är värd ett kapitel för sig - men det får räcka med den här vackra "altartavlan" den här gången:


På kyrkmuren finns markerat vattenståndet vid olika historiska översvämningar:


Som avslutning besöker vi Hembygdsgården och blir informerade om inlandsisens betydelse för utformningen av naturen häromkring - med rullstensåsarna som ger oss det fina grundvattnet, Torsångs fina läge som kustort när inlandsisen drog sig till baka och dess roll som viktig transportcentral för timmer och andra förnödenheter till Falu Koppargruva osv fram till våra dagars centrum för båt- och turistliv:

Inga kommentarer: