2013-04-08

Snögås, Hovran, Hedemora

Snögåsen rör sig i en stor flock med ca 500 sångsvanar, 150 kanadagäss, 30 sädgäss och 6 spetsbergsgäss mm. Under den timme jag observerar den vandrar den sakta söderut mot reningsverket, som tur är huvudsakligen i den del av flocken som är närmast vägen/stigen. Oftast har den näbben i marken och/eller försvinner bakom någon svan eller gås eller grästuva. Jag följer med på vandringen längs vägen. När den kommer till flockens slut närmast reningsverket vänder den tillbaka norrut. Jag är då så genomfrusen att jag återvänder till bilen.Dags att vända tillbaka norrut:


Jag försöker få bilder där hela fågeln syns inklusive ben och fötter. Den verkar inte vara ringmärkt.

Bildspel med svan- och snögåsbilder

Inga kommentarer: