2012-05-19

Östra Gräsö

Efter besöket i naturreservatet Gräsö gård och vandringen längs Kostigen - med start längst bort och åt fel håll! - söker vi oss ut mot Gräsös östra kust. Gräsös stränder är bebyggda till mycket stor del så det är inte säkert att man lyckas tar sig ut till stranden. Vi letar efter lämpliga platser där vi kommer åt att lägga i våra kajaker och kan lämna bilen några dygn. Vi tar vägen över Östervik och Hansvik. Där går vägen intill Västerbyfjärden som ser ut som en liten insjö. Därifrån kan man ta sig ut till ett vidsträckt skärgårdsområde med kajak och mindre båtar. Parallelt med vägen ligger en brygga med plats för mindre båtar och en stor parkeringsyta som inte verkar vara färdigplanerad ännu.
Vi fortsätter förbi Svartvik, Kalvik, Kallboda och når vägens slut vid Kovik. Där fortsätter vi till fots på en stig ut på en klippudde.

En ung tjej kommer cyklande med en badglad hund i sällskap:
Söder om klippudden ligger en vacker vik med en fin betad strandäng:

Mängder med blommor växer här, bland annat den relativt sparsamt förekommande majvivan (Primula farinosa):


Den virtuella floran läser jag följande:
"Majviva är den enda av de violettblommiga vivorna (Primula) som förekommer i Sydsverige. Den växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten är bara vanlig på Öland och Gotland, men finns sparsamt upp till Jämtland. Genom att arten missgynnas om betet upphör på dess växtplatser har den minskat kraftigt i antal."

Gullviva - lyser gult i allt det gröna:


En liten skalbagge(?) skimrar i svart och grönt:

Inga kommentarer: