2012-05-05

Storlom i Dalälven vid Kanotstadion mellan Torsång och Gustafs

Inga kommentarer: