2012-05-18

Skräntärna (Caspian Tern /Hydroprogne caspia) , Ledskär, norra Uppland

En ringmärkt skräntärna fiskar utanför Ledskärsbryggan:Bildspel

Från Wikipedias artikel om skräntärna
"Skräntärnan är den största fågeln i familjen tärnor. Längden varierar från 47 till 54 centimeter med ett vingspann på upp till 1,4 meter. Den kan väga från 575-775 gram. Kroppsbyggnaden är grov och trutlik med grovt huvud, till skillnad från andra tärnarter."

Inga kommentarer: